مرکز مشاوره و پاسخگویی
دادن مسئولیت به موقع و به اندازه به کودک یکی از روشهای آموزش استقلال به کودک است.


کودکان وابسته بسیار آسیب پذیرند کودکان باید یاد گیرند کنترل زندگی خود را به دست بگیرند

۰ نظر ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۰:۴۹
آنوش نیکوبخت
اشتباهات کودک را گردن کسی نیندازید‼️

بچه من نبوده‼️

شیطون گولش زده‼️

پسر ما نبوده؛ امیرعلی بوده‼️

امروز

۰ نظر ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۲۲:۳۶
آنوش نیکوبخت
برای خود خلوتگاهی به وجود آورید.

آرام باشید، چشمانتان را ببندید و منظره ای طبیعی و زیبا را در ذهنتان مجسم کنید :

دریا،چمنزار،قله کوه و....

بگذارید وضع همین 

۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۰۵
آنوش نیکوبخت


عشق بالغانه چیست؟!

عشق "رشد نایافته" میگوید:

 دوستت دارم چون به تو نیاز دارم.

عشق "بالغانه" میگوید: 

به تو

۰ نظر ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۳۸
آنوش نیکوبختقانون مکث 3 ثانیه

کسی از شما سؤالی میپرسد، سریعا جواب ندهید، سه ثانیه مکث کرده، سپس جواب دهید.  

خیلی خیلی گرسنه اید، قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه غذا، سه ثانیه مکث کنید.

یا در ماشین نشسته اید و خیلی هم عجله دارید، قبل از 

۰ نظر ۱۷ فروردين ۹۷ ، ۱۱:۱۰
آنوش نیکوبخت
نظریه شکوفایی دکتر سلیگمن

دکتر سلیگمن پدر روانشناسی مثبت(علمی که به جای تمرکز بر بیماری ها بر توانمندی های افراد و بهبود آنها تمرکز می کند) در نظریه اولیه خودش که شادکامیاصیل نام داشت ادعا کرده بود که ۳ عامل اصلی :

۱. هیجانات مثبت

۲.درگیری مثبت در

۰ نظر ۱۲ فروردين ۹۷ ، ۱۸:۵۷
آنوش نیکوبخت
چهار نشانه‌ای که از نگاه انجمن روانشناسی آمریکا، مراجعه به روانشناس را ضروری می‌سازند:


۱. زمانی که فرد به مدت طولانی و درحد ناتوان کننده‌ای احساس درماندگی و غم می‌کند.


۲. زمانی که فرد احساس کند انجام

۰ نظر ۰۸ فروردين ۹۷ ، ۱۷:۵۷
آنوش نیکوبخت
ما به اشتباه اینگونه می اندیشیم:

درسم تمام شود راحت شوم

غذایم را بپزم راحت شوم

اتاقم را تمیز کنم راحت شوم

بالاخره رسیدم.... راحت شدم

اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شوم


تمام شود که چه شود ؟

۰ نظر ۰۴ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۵۴
آنوش نیکوبختهمه‌ی ما در آستانه سال نو تصمیم به تغییر می گیریم.


تصمیم می گیریم که امسال را بهتر از پارسال بسازیم.


پس چه می‌شود که هنوز دو ماه ازسال نگذشته بیشتر تصمیمات خود را فراموش می‌کنیم؟


اگر بتوانید فراتر از محدودیت‌های مکانی و ذهنی بروید، امکان ایجاد بهترین سال زندگی وجود خواهد داشت.

الگوی انتظار دشمن زندگی ماست.. 

انتظار به اینکه شاید روزی برسد پولدارتر، محبوب تر، موفق تر یا خوشبخت تر باشیم...


این توهم انتظار را لطفا کناربگذارید.

اینکه آینده منتظر شماست را کناربگذارید، چنین موقعیتی هم اکنون و در همین جا وجود دارد.

بهترین سال زندگی خودبخود ایجاد نخواهد شد.


اراده آهنین می خواهد و پشتکار و تمرین و تمرین وتمرین ...

پس سال معطر و تازه‌ی پیش رو را بسازید، چون شما میخواهید و میتوانید.


سال نوی شما تَر و تازه و شکوفا

عیدتان مبارک


دکتر نیکوبخت


۰ نظر ۲۹ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۴۵
آنوش نیکوبخت
شجاعت در مفهوم روانشناسی

ابتدا به مثل زیر توجه کنید:

مردمانی که در سواحل اقیانوس اطلس زندگی میکنند، به صید خرچنگ آبی مشغولند. آنها خرچنگهایی را که صید میکنند در سبد میاندازند.

 اگر فقط یک خرچنگ در سبد باشد، روی سبد درپوش میگذارند؛ اما وقتی چند خرچنگ صید کرده باشند، درپوش سبد را 

۰ نظر ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۳۷
آنوش نیکوبخت