مرکز مشاوره و پاسخگویی

دانش آموخته ممتاز دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی 
عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA
 عضو انستیتو گلاسر آمریکا
نویسنده، مدرس دانشگاه و پژوهشگر همکار یونیسف در حوزه یادگیری و روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
دارای پروانه و مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مدرس کشوری آزمون‌های روانشناختی
مدرس و آزمونگر تخصصی دیسلکسیا و مشکلات یادگیری
مدرس و برگزار کننده دوره‌های آموزش تخصصی LD و مدیریت رفتار و DISC